WEB DESIGN

편리한 사용자 인터페이스,
PC와 Mobile에 맞는 합리적 디스플레이 기능
 • 저렴한비용쇼핑몰 셋팅
 • 고객맞춤쇼핑몰 맞춤제작
 • 쇼핑몰관리쇼핑몰 유지관리

Website Design 홈페이지 제작 Tạo Trang Web

고객의 요구에 맞게 제작된 웹사이트 제공
신규제작부터 단순 패키지 설치까지.

Cung cấp trang web được tạo ra theo yêu cầu của khách hàng
từ việc tạo mới đến cài đặt gói đơn giản

홈페이지 제작 요금표 Bảng giá thiết kế trang web

사이트 제작과 유지관리 비용

Chi phí thiết kế và bảo trì trang web

3페이지 기준 Gói thiết kế trang web cơ bản (3 trang)

$350

간단한 홈페이지용(패키지)

Dành cho trang chủ đơn giản (gói)

 • 메인 + 2페이지(총 3페이지) 제작
 • Thiết kế trang web bao gồm trang chủ và 2 trang nội dung(tổng cộng 3 trang)
 • 게시판 2~3개 설정
 • Bao gồm cài đặt 2-3 bảng thông tin
 • 1년 호스팅비 무료
 • Miễn phí phí lưu trữ trong 1 năm
 • 1년 도메인 무료(.com에 한합니다.)
 • Miễn phí tên miền trong 1 năm (chỉ áp dụng cho tên miền .com)
5페이지 기준 Gói thiết kế trang web cơ bản (5 trang)

$500

보급형 홈페이지용(패키지)

Phù hợp cho trang web quảng cáo

 • 메인 + 4페이지(총 5페이지) 제작
 • Thiết kế trang web bao gồm trang chủ và 4 trang nội dung (tổng cộng 5 trang)
 • 게시판 2~3개 설정
 • Bao gồm cài đặt 2-3 bảng thông tin
 • 1년 호스팅비 무료
 • Miễn phí phí lưu trữ trong 1 năm
 • 1년 도메인 무료(.com에 한합니다.)
 • Miễn phí tên miền trong 1 năm (chỉ áp dụng cho tên miền .com)
신규제작(기본) Thiết kế mới (cơ bản)

$1,000

자사만의 디자인이 필요할때

Khi cần thiết kế riêng của công ty.

 • 메인 + 9페이지 이하 제작
 • Thiết kế trang web gồm trang chủ và tối đa 9 trang phụ
 • 메인 시안 2개 제작
 • Thiết kế 2 mẫu trang chủ
 • 게시판 4~6개 설정
 • Thiết lập 4-6 bảng thông tin
 • 1년 호스팅비 무료
 • Miễn phí phí lưu trữ trong 1 năm
 • 1년 도메인 무료(.com에 한합니다.)
 • Miễn phí tên miền trong 1 năm (chỉ áp dụng cho tên miền .com)
신규제작(프리미엄) Thiết kế mới (cao cấp)

$1,000 UP

자사만의 디자인이 필요할때

Thiết kế riêng của công ty

 • 페이지 갯수 제한없음
 • Không giới hạn số lượng trang web
 • 메인 시안 3개 제작
 • Thiết kế 3 mẫu trang chủ
 • 게시판 갯수 제한없음
 • Không giới hạn số lượng bảng thông tin
 • 작업내용 별도 상담
 • Tư vấn riêng cho từng dự án
 • 1년 호스팅비 무료
 • Miễn phí phí lưu trữ trong 1 năm
 • 1년 도메인 무료(.com에 한합니다.)
 • Miễn phí tên miền trong 1 năm (chỉ áp dụng cho tên miền .com)
* 다국어 제작은 언어당 50%의 추가 비용을 받습니다.* Thiết kế đa ngôn ngữ sẽ được tính thêm 50% chi phí cho mỗi ngôn ngữ.
* 부가세 포함전 가격입니다.* Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị.
년별 유지 관리 호스팅
(50usd/년)
비지니스
(100usd/년)
프리미엄
(200usd/년)
맞춤형
페이지 수정 X 2페이지/년 4페이지/년 별도계약
메인 슬라이드 X 1회/년 3회/년
배너 디자인
(400px*300px 이내 – 장당기준)
X 2회/년 5회/년
비고 1년간 호스팅을 유지관리해 드립니다. 호스팅은 별도이며
호스팅 추가시 45usd/년 비용이 발생합니다.
호스팅(50usd/년)
1년간 호스팅을 유지관리해 드립니다.
비지니스(100usd/년)
페이지 수정(년 1페이지)
메인 슬라이드(년 1회)
배너 디자인(400px*300px 이내 – 장당기준/년 2회)
프리미엄(100usd/년)
페이지 수정(년 4페이지)
메인 슬라이드(년 3회)
배너 디자인(400px*300px 이내 – 장당기준/년 5회)
비고
비지니스, 프리미엄 사용자는 호스팅은 별도이며 호스팅 추가시 45usd/년 비용이 발생합니다.
맞춤형
별도계약
* 유지관리는 별도 서비스입니다.
Bảo trì hàng năm Hosting
(50usd/ 1 năm)
Doanh nghiệp
(100usd/ 1 năm)
Cao cấp
(200usd/ 1 năm)
Tùy chỉnh
Chỉnh sửa trang web X 2 trang / 1 năm 4 trang / 1 năm Hợp đồng riêng biệt
Trình chiếu chính X 1 lần / 1 năm 3 lần / 1 năm
Thiết kế banner
(400px*300px Size - theo đơn vị tính)
X 2 lần / 1 năm 5 lần / 1 năm
Chú ý Chúng tôi sẽ duy trì và quản lý hosting trong 1 năm Hosting là riêng biệt và nếu bạn muốn thêm hosting
Bạn sẽ phải trả thêm 30 USD / 1 năm
Hosting (50usd/1 năm)
Chúng tôi sẽ duy trì và quản lý dịch vụ hosting trong 1 năm
Dịch vụ kinh doanh (100 USD/ 1 năm)
Sửa đổi trang web (1 trang/ 1 năm)
Có thể được dịch là “trình chiếu chính (1 lần/ 1 năm)
Thiết kế banner (400px * 300px hoặc ít hơn - theo đơn vị / năm 2 lần)
Premium (100 USD / 1 năm)
Chỉnh sửa trang (4 trang / 1 năm)
Trình chiếu chính (3 lần / 1năm)
Thiết kế banner (400px * 300px hoặc ít hơn - theo đơn vị / năm 5 lần)
Ghi chú
Người dùng doanh nghiệp và người dùng Premium sẽ phải trả thêm 30 USD / năm cho chi phí lưu trữ nếu muốn sử dụng dịch vụ hosting.
Tùy chỉnh
Hợp đồng riêng
* Dịch vụ bảo trì được cung cấp riêng biệt.

패키지 Package

패키지에 사용되는 샘플입니다.
작업량을 최소화 해서 보다 저렴하게 사이트를 제공하기 위한 형태입니다.

Đây là một mẫu được sử dụng trong các gói dịch vụ.
Được thiết kế để cung cấp trang web với chi phí thấp hơn bằng cách giảm thiểu khối lượng công việc.

워드프레스, 단순설치
Cài đặt đơn giản WordPress
워드프레스, 단순설치
Cài đặt đơn giản WordPress
워드프레스, 단순설치
Cài đặt đơn giản WordPress