WEB DESIGN

편리한 사용자 인터페이스,
PC와 Mobile에 맞는 합리적 디스플레이 기능
 • 저렴한비용쇼핑몰 셋팅
 • 고객맞춤쇼핑몰 맞춤제작
 • 쇼핑몰관리쇼핑몰 유지관리

Ecommerce Design쇼핑몰 제작Tạo Trang Mua Sắm

테마를 다양한 비즈니스 형태에 맞게 맞춤 설정을 하거나 신규제작을 해 드립니다.

Chúng tôi có thể tùy chỉnh hoặc thiết kế theme mới để phù hợp với nhiều hình kinh doanh khác nhau

쇼핑몰 제작 요금표 Bảng Giá Dịch Vụ

쇼핑몰 제작과 유지관리 비용 Bảng Giá Dịch Vụ Tạo & Bảo Trì Website

 • 1BASIC - 20,000,000 VNĐ
 • 2STANDARD - 50,000,000 VNĐ
 • 상품 업로드Đăng Tải Sản Phẩm
 • SEO 최적화Tối Ưu Hóa SEO
 • Facebook,Google 로그인Đăng Nhập Bằng Facebook và Google
 • Google Anlytics
 • Google Search Console
 • Facebook 페이지와 관리 링크Liên Kết Quản Lý Trang Facebook
 • Facebook 페이지의 기본 설정Cài Đặt Mặc Định Cho Trang Facebook
 • 카테고리(메뉴) 설정Thiết Lập Danh Mục Sản Phẩm (Menu)
 • 쇼핑몰 기본정보 설정Thiết Lập Thông Tin Cửa Hàng
 • 배너, 로고, 슬라이더, 팝업 이미지 업로드Đăng tải hình ảnh Banner, Logo, Slider, Pop-Up
 • 배너, 슬라이더, 팝업 이미지 제작Thiết Kế Banner, Slider, Pop-Up
 • Favicon 업로드Đăng Tải Favicon
 • 도메인 설정Thiết Lập Domain
 • SSL
 • Zalo 쳇팅 설정Liên Kết Chat Zalo
 • 사이트 디자인 변경Chỉnh Sửa Thiết Kế Trang Web
 • 쿠폰, 포인트 셋팅Thiết Lập Hệ Thống Mã Giảm Giá Và Điểm Thưởng
 • 다국어Đa Ngôn Ngữ
BASIC
1500usd~
 • 12개12 Sản Phẩm
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • NO
 • NO
 • NO
 • NO
STANDARD
2200usd~
 • 30개30 Sản Phẩm
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
 • YES
* 부가세 포함전 가격입니다.
* 베트남어,한국어,영어(선택 2 - 언어 추가시 500usd)
* STANDARD → 메인 시안 2개 제작
* 통신판매 신고 + 카드결제 지원
* Giá Trước VAT.
* Tiếng Việt, Tiếng Hàn , Tiếng Anh (Lựa chọn 2 - Thêm ngôn ngữ 500usd)
* STANDARD -> Được tạo 2 Mẫu Mockup
* Hỗ Trợ Thông Báo Bộ Công Thương - Hỗ Trợ Thanh Toán Qua Ví Điện Tử
월별 유지 관리 일반형
(40usd/월)
비지니스
(60usd/월)
프리미엄
(100usd/월)
맞춤형
상품 등록 4회/월 6회/월 10회/월 별도계약
페이지 수정 1페이지/1년 2페이지/1년 5페이지/1년
메인 슬라이드 0회/1년 1회/1년 3회/1년
배너 디자인
(400px*300px 이내 – 장당기준)
2회/1년 4회/1년 10회/1년
비고
 • PSD파일(원본)파일 고객요구시 무상 제공
 • 이월 및 대체 불가
 • 상품등록은 통이미지 기준이며 html형태는 2개/40usd, 3개/60usd, 5개/100usd가 업데이트가 됩니다.
일반형(40usd/월)
상품 등록(월 3회)
페이지 수정(년 1페이지)
메인 슬라이드(년 0회)
배너 디자인(400px*300px 이내 – 장당기준/년 2회)
비지니스(50usd/월)
상품 등록(월 5회)
페이지 수정(년 2페이지)
메인 슬라이드(년 1회)
배너 디자인(400px*300px 이내 – 장당기준/년 4회)
프리미엄(100usd/월)
상품 등록(월 10회)
페이지 수정(년 5페이지)
메인 슬라이드(년 3회)
배너 디자인(400px*300px 이내 – 장당기준/년 10회)
비고
 • PSD파일(원본)파일 고객요구시 무상 제공
 • 이월 및 대체 불가
 • 상품등록은 통이미지 기준이며 html형태는 2개/40usd, 3개/60usd, 5개/100usd가 업데이트가 됩니다.
맞춤형
별도계약
* 유지관리는 별도 서비스입니다. * Bảo trì là một dịch vụ riêng biệt.
Bảo trì hàng tháng Tiêu chuẩn
(40 USD / tháng)
Doanh nghiệp
(60 USD / tháng)
Cao cấp
(100 USD / tháng)
Tùy chỉnh
Đăng ký sản phẩm 4 lần/tháng 6 lần/tháng 10 lần/tháng Hợp đồng riêng
Sửa trang 1 trang/1 năm 2 trang/1 năm 5 trang/1 năm
Trang trình bày chính 0 lần/1 năm 1 lần/1 năm 3 lần/1 năm
Thiết kế biểu ngữ
(trong phạm vi 400px*300px – mỗi tờ)
2 lần/1 năm 4 lần/1 năm 10 lần/1 năm
Ghi chú
 • File PSD (gốc) cung cấp miễn phí khi khách hàng yêu cầu
 • Chuyển giao và không thể thay thế
 • Đăng ký sản phẩm dựa trên toàn bộ hình ảnh và định dạng html được cập nhật với 2/40usd, 3/60usd và 5/100usd.
Loại tiêu chuẩn (40usd/tháng)
Đăng ký sản phẩm (3 lần/tháng)
Trang sửa đổi (trang năm 1)
Trang trình bày chính (0 mỗi năm)
Thiết kế biểu ngữ (trong phạm vi 400px*300px – mỗi trang/hai lần một năm)
Doanh nghiệp (50usd/tháng)
Đăng ký sản phẩm (5 lần một tháng)
Chỉnh sửa trang (năm 2 trang)
Slide chính (mỗi năm một lần)
Thiết kế biểu ngữ (trong phạm vi 400px*300px – mỗi trang/bốn lần một năm)
Phí bảo hiểm (100usd/tháng)
Đăng ký sản phẩm (10 lần một tháng)
Chỉnh sửa trang (5 trang mỗi năm)
Slide chính (ba lần một năm)
Thiết kế biểu ngữ (trong phạm vi 400px*300px – mỗi tờ/10 lần một năm)
Ghi chú
 • File PSD (gốc) cung cấp miễn phí khi khách hàng yêu cầu
 • Chuyển giao và không thể thay thế
 • Đăng ký sản phẩm dựa trên toàn bộ hình ảnh và định dạng html được cập nhật với 2/40usd, 3/60usd và 5/100usd.
Tùy chỉnh
Hợp đồng riêng
* 유지관리는 별도 서비스입니다. * Bảo trì là một dịch vụ riêng biệt.

패키지 Trang Web Mẫu

패키지에 사용되는 샘플입니다.
작업량을 최소화 해서 보다 저렴하게 사이트를 제공하기 위한 형태입니다.
Các mẫu sau sẽ được dùng trong gói.
Điều này sẽ giúp giảm thiểu khối lượng công việc và giúp giá thành rẻ hơn

베트남어(다국어 추가작업 가능), 유료테마(60 USD)
베트남어, 유료테마(100 USD)
베트남어, 유료테마(10 USD)
베트남어, 유료테마(10 USD)
베트남어, 유료테마(100 USD)
베트남어, 유료테마(10 USD)
베트남어, 유료테마(100 USD)